Καλώς Ήρθατε στο ΣΦΙΓΞ

Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα (ΣΦΙΓΞ)

Το αντικείμενο εργασιών επικεντρώνεται στη διάκριση ανθρώπου-μηχανήσ για συστήματα παροχής υπηρεσιών VoIP.
Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτοματοποιημένων κλήσεων στο ολοένα ευρύτερο περιβάλλον των υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω Internet (γνωστών και ως SPIT) αποτελεί το βασικό οδηγό αναφοράς του ΣΦΙΓΞ.

Υπηρεσία ΣΦΙΓΞ: Αρχιτεκτονική λύσης

Designed by: Virtual Trip